CZ EN SK
Home> Softvér > FormatChecker – kontrola formátovania dokumentov

FormatChecker: softvér na zvýšenie kvality formátovania dokumentov

Tento softvér umožňuje efektívnu a rýchlu kontrolu formátovania dokumentov pred začatím prekladového projektu. Pokiaľ je problém so súborom východiskového jazyka, rovnaký problém sa vyskytne aj v cieľovom jazyku. A objaví sa tiež vo všetkých jazykových variantoch a v následných verziách rovnakého dokumentu. Preto je dôležité odhaliť tieto chyby hneď na začiatku, teda pri tvorbe východiskového dokumentu. Opraviť malú formátovaciu chybu nie je také prácne, ale opraviť ju v niekoľkých jazykových verziách už zaberie čas. A tak napríklad v piatok odpoludnia, s blížiacim sa termínom odovzdania projektu, je opomenutie takmer isté. Využite program STAR FormatChecker na vyčistenie dokumentov od typografických a formátovacích chýb hneď na začiatku, vo východiskovom dokumente, ešte pred zadaním textu na preklad. Predídete tak opravovaniu chýb v niekoľkých cieľových jazykoch.

Hlavné výhody programu FormatChecker:

 • Úspora času a nákladov grafického spracovania dokumentov, a to vo všetkých jeho verziách
 • Zvýšenie kvality, kompatibility a miery znovuvyužiteľnosti dokumentov
 • Vytváranie dokumentov vysokého technického štandardu
 • Zjednodušenie spracovania textu
 • Trvalé riešenie pre maximálnu kvalitu formátovania dokumentov

Program FormatChecker dokáže odhaliť 40 chýb vo formátovaní dokumentu (a navrhnúť ich riešenie),
sú to napr. tieto:

 • vytváranie odstavcov pomocou tvrdého konca riadkov
 • odsadzovanie textu pomocou medzerníka alebo tabulátora
 • nevhodná poloha ukotvenia obrázka či tabuľky
 • použitie klonov písiem či veľkého počtu skupín písiem
 • ručne tvorené krížové odkazy
 • typograficky nesprávne úvodzovky či pomlčka
 • ručné delenie slov atď.

FormatChecker je kompatibilný s týmito programami:

 • Microsoft Word 2000 pre Windows a vyšší
 • Adobe FrameMaker 5.5 a vyšší
 • pripravujeme verziu pre QuarkXPress

Odkaz na medzinárodné stránky o aplikácii FormatChecker, stiahnutie mesačnej demoverzie:
http://www.star-group.net/ENU/formatchecker/formatchecker.html

Novinky

Školenie TransituNXT v Prahe

2. 5. 2019 sa bude konať v čase 15:00-17:00 školenie TransituNXT v Prahe.

viac informácií


STAR Czech na Jeronýmových dňoch v Prahe

V sobotu 3. 11. 2018 sa zúčastníme na Jeronýmových dňoch v Prahe. Pre konzultácie nás nájdete v miestnosti číslo 15 na prízemí. V inej sále, sále číslo 16, sa tiež dozviete od 14.00 novinky zo servisného balíčka SP10 pre Transit NXT.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Ostrave


12. 11. 2018 sa bude konať v čase 11:00-12:30 školenie TransituNXT v Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

20. 9. 2018 sa bude konať v čase 10:00-12:30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií


 

 

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,