CZ EN SK
Home> Softvér > GRIPS – správa viacjazyčnej informácie

GRIPS: správa mnohojazyčných informácií

Najlepší systém pre plánovanie a správu prekladov

  • Ak ide o správu vnútropodnikových informácií, ich absolútna kontrola je kľúčová.
  • Informácie sú ústrednou časťou každého podniku, tvoria základy všetkých obchodných procesov, technického a obchodného know-how výroby a údržby vašich produktov.
  • Ako sa staráte o svoje podnikové informácie v mnohojazyčnom prostredí?
  • Môžu byť tieto informácie centralizované a zdieľané viacerými oddeleniami ako je marketing, podpora alebo vývoj?

Prečo správa mnohojazyčných informácií?

V každom podniku je mnoho dokumentov týkajúcich sa podpory, výroby a marketingu. Správa tisícov dokumentov je veľkou výzvou, hlavne ak sú tieto dokumenty vo viacerých jazykoch. Udržiavať ich obsah aktuálny a synchronizovať ich preklady vyžaduje vysokokvalitné softvérové systémy.

Informácie od vás prechádzajú do mnohých publikácií a používajú ich mnohí rôzni používatelia vo vašom podniku.

GRIPS ponúka pre správu obsahu ideálne riešenie. GRIPS je komplexný, používateľsky príjemný systém, ktorý podporuje celý proces - od editácie informácie až po jej publikáciu. Všetky informácie sa ukladajú v SGML formáte, čo zjednodušuje ich správu. GRIPS štruktúruje a spravuje vaše dáta a umožňuje vám tak sústrediť sa na ich obsah.

Hlavné výhody programu GRIPS

  • Dosiahnete lepší výkon, pretože správa publikácií a súborov je uľahčená použitím jediného rozhrania.
  • Vďaka technológii SPIDER je publikovanie jednoduchšie. Z jediného zdroja môžete získať celý rad výstupov - tlač, CD ROM alebo on-line publikáciu – rýchlo a včas.
  • Zdokonalená tímová práca prináša veľa výhod. Tímy môžu zdieľať dáta, čo umožňuje opakované používanie a šetrí náklady.
  • Nadbytočné informácie sú vecou minulosti. Používaním GRIPS zvýšite kvalitu dát a ich opakovateľnú využiteľnosť a získate veľké množstvo spravovateľných dát.

Novinky

 

Školenie TransituNXT v Ostrave

5. 10. 2021 sa bude konať v čase 12:30 - 14:00 školenie TransituNXTv Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

5. 11. 2021 sa bude konať v čase 10.00 - 12.30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,