CZ EN SK
Home> Softvér > SPIDER – automatická publikácia dokumentov

SPIDER – automatická publikácia dokumentov

Jednoduché publikovanie

 • Potrebujete z jedného zdroja dát získať produkty vo viacerých formátoch?
 • Potrebujete súčasne vydávať CD aj tlačené médiá?
 • Pracujete aj v európskych a ázijských jazykoch?
 • Dokážete všetky tieto činnosti spojiť do jedného systému?


Prečo automatizované publikovanie?

Pri súčasnom rastúcom dopyte po publikácii v rôznych formátoch zohráva zjednodušené a automatické spracovanie pri súvislej produkcii kľúčovú úlohu.

SPIDER ponúka automatizované publikovanie SGML alebo XML dát. S technológiou SPIDER sa môžu informácie stále obnovovať a prevádzať na rôzne médiá. SPIDER je vysokoefektívne riešenie, ktoré rozširuje možnosti publikovania, zväčšuje obrat, znižuje náklady a zvyšuje kvalitu výsledku.

Hlavné výhody programu SPIDER

 • SPIDER umožňuje vaším textárom plne sa sústrediť na svoju prácu – kreatívne myslenie.
 • Produkcia je rýchlejšia vďaka jedinému dodávateľskému systému.
 • Kvalita je vyššia vďaka centralizovaným dátam – jedno vyskúšanie prináša mnoho výsledkov.
 • Informácia sa ukladá bez formátovania, ktoré sa potom pridá až v požadovanom čase a podobe.

Technológia SPIDER je dostupná v 3 konfiguráciách, všetky používajú rovnakú databázu obsahu (SGML alebo XML, podľa vašej voľby) a sú založené na princípe jedného zdroja:

 • SPIDER nástroj pre stránkovanie
 • SPIDER CD-ROM nástroj
 • SPIDER webový nástroj

Odkaz na medzinárodné stránky o aplikácii SPIDER: www.star-group.net/ENU/spider/spider.html

Novinky

Školenie TransituNXT v Prahe

2. 5. 2019 sa bude konať v čase 15:00-17:00 školenie TransituNXT v Prahe.

viac informácií


STAR Czech na Jeronýmových dňoch v Prahe

V sobotu 3. 11. 2018 sa zúčastníme na Jeronýmových dňoch v Prahe. Pre konzultácie nás nájdete v miestnosti číslo 15 na prízemí. V inej sále, sále číslo 16, sa tiež dozviete od 14.00 novinky zo servisného balíčka SP10 pre Transit NXT.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Ostrave


12. 11. 2018 sa bude konať v čase 11:00-12:30 školenie TransituNXT v Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

20. 9. 2018 sa bude konať v čase 10:00-12:30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií


 

 

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,