CZ EN SK
Home> Softvér > Správa terminológie: TermStar

Správa terminológie: TermStar

Každý preklad obsahuje mnoho výrazov, ktoré treba prekladať vždy rovnako – použitie jednotného názvoslovia je základ kvalitného prekladu. Všetky tieto výrazy môžete jedným kliknutím uložiť do projektového slovníka v Transite. Akonáhle v ďalšom texte narazíte na ten istý výraz, zobrazí sa s farebným podsvietením a jeho preklad už nemusíte vyťukávať: myšou alebo klávesovou skratkou preklad jednoducho prevezmete zo slovníka. Výsledkom je opäť zrýchlenie práce a skvalitnenie prekladu: jednoducho zaistíte jednotnosť použitej terminológie.

V slovníkoch v TermStare môžete ukladať výrazy v dvoch i viacerých jazykoch, pre aktuálny projekt potom vyberiete tie jazyky a ten smer prekladu, ktorý si želáte. Ako doplňujúce informácie môžete uložiť aj synonymá, skratky, poznámky, kontext, ale aj grafiku, multimédiá atď. (dohromady asi 30 rôznych položiek pre každý výraz).

V Transite môžete pomocou funkcie WebSearch tiež vyhľadávať v on-line slovníkoch. Stačí vybrať výraz vo východiskovom či cieľovom jazyku a jedným kliknutím, priamo v prostredí Transitu, prehľadáte naraz až 10 on-line slovníkov.

Aplikácia TermStar je kompletný systém pre správu a prácu s terminológiou. Import a export terminológie v niekoľkých formátoch, tlač slovníkov, hľadanie výrazov aj v ich skloňovanej forme a ďalšie funkcie plne uspokojí potreby terminologistov. TermStar je k dispozícii buď ako samostatná aplikácia, alebo pri zadovážení softvéru Transit ako jeho integrovaná súčasť.

Odkaz na medzinárodné stránky o TermStare a audiovizuálne online školenie:
http://www.star-transit.net/

TermStar WebSearch

Novinky

 

Školenie TransituNXT v Ostrave

5. 10. 2021 sa bude konať v čase 12:30 - 14:00 školenie TransituNXTv Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

5. 11. 2021 sa bude konať v čase 10.00 - 12.30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,