CZ EN SK
Home> Software > Transit – překladová paměť a fuzzy logika

Transit – překladová paměť a fuzzy logika

TransitNXT – další krok k efektivitě překladu

Po téměř čtvrtstoletí vývoje je tady TransitNXT, sofistikovaný software s překladovou pamětí a fuzzy logikou. Jde o jednoduchý a přehledný software, který si každý snadno a rychle osvojí. Pokročilým uživatelům zároveň poskytuje široké možnosti progresivních funkcí, takže překladatelské a lokalizační projekty budou v TransituNXT o řád efektivnější. Cílem je zjednodušení, zrychlení a zkvalitnění práce všech účastníků překladatelského projektu. Neustále se rozšiřující okruh uživatelů Transitu potvrzuje, že tato cesta je správná. Přidejte se také k desetitisícům spokojených uživatelů.

Efektivní překládání

Efektivní překládání TransitNXT si zapamatuje každou větu, kterou přeložíte. Pokud se v budoucnu vyskytne identická věta k překladu, automaticky se předpřeloží. Nejde tedy o strojový překlad, ale o opětovné využití vašeho dřívějšího překladu. Vždy máte možnost tento předpřeklad zkontrolovat a dle potřeby upravit.

Pokud je věta pouze zčásti identická s dříve přeloženou větou, TransitNXT nabídne tzv. fuzzy shodu. Barevně označí rozdíl v obou větách a překladatel pak dopřeloží jen rozdílné části a pro zbytek věty použije návrh z překladové paměti. I v tomto případě jde o opětovné využití vaší práce.

Pouze TransitNXT nabízí předpřeklad a fuzzy nabídky také s porovnáním kontextu, tedy sousedících vět. Nabídky jsou tak o třídu přesnější oproti jiným softwarům s překladovou pamětí.

Předpřeklad i fuzzy shody z překladové paměti výrazně zrychlí a zpřesní práci překladatele. Za více než dvacet let historie softwaru Transit zkušenosti ukázaly, že za stejné časové období překladatel s Transitem přeloží o 30 až 70 % více textu. Nemluvě o vyšší kvalitě práce díky konzistenci překladu plynoucí z využití překladové paměti.

„Čtení myšlenek“

Zmiňované fuzzy shody TransitNXT nabízí na základě analýzy textů ve výchozím jazyce. Unikátní funkce MindReader však tuto nabídku TransituNXT dále rozšiřuje: porovnáváním právě rozepsaného textu a dříve napsaných vět nachází podobné věty i v cílovém jazyce a navrhne vám je. s trochou nadsázky by se dalo říci, že vám TransitNXT „čte myšlenky“, jakou větu asi chcete napsat, a pokud podobnou či identickou nalezne v překladové paměti, nabídne vám ji. Cílem je opět efektivnější a přesnější překlad.

 

Jak Transit funguje?

Jak Transit fungujeV prvním kroku Transit naimportuje soubory z původního formátu, např. Word, HTML či InDesign. Formátovací informace se ochrání, aby je překladatel nemohl porušit. Ten se v čistém a přehledném prostředí věnuje své práci: překladu a práci s terminologií; o formátování a rozložení dokumentu se nestará. Po dokončení překladu Transit opět spojí formátovací informace s textem a vyexportuje hotový překlad do původního formátu. Na výstupu je tedy dokument s identickým formátováním jako ten původní, aniž by se překladatel musel starat o grafickou úpravu. a to i v případě HTML stránek: jejich lokalizace do jiného jazyka je s Transitem nesmírně jednoduchá i pro uživatele bez znalosti HTML kódu. Jednoduše přeložíte čistý text, kódy jsou skryté, a na výstupu jsou lokalizované webové stránky.

„Rozšíření mozku překladatele“

Transit je jakési rozšíření mozku překladatele: prohledávání překladové paměti i projektových slovníků probíhá automaticky v pozadí, přičemž vy se můžete soustředit na svou práci. Všechny tyto nabídky si můžete nastavit tak, aby se vám objevovaly v plovoucích oknech (bublinách). Objeví se jen tehdy, když program nalezne vhodný návrh. Váš pracovní prostor tak nezabírají zbytečná okna.

Hledat a najít

Potřebujete-li cokoliv najít v aktuálním či dřívějších překladech, ve výchozím či cílovém jazyce, v Transitu není nic jednoduššího. Využijte funkci duálního konkordantního vyhledávání: zadejte výraz a Transit najde všechny výskyty, a to i ve skloňované formě, díky zabudované morfologické analýze. Zobrazí celou větu v obou jazycích, v případě potřeby i sousedící věty pro kontext. Už žádné zdržování manuálním vyhledáváním v jednotlivých souborech.

Kontrola kvality

Hotový překlad můžete v Transitu podrobit různým kontrolním funkcím. u klasické kontroly pravopisu můžete zabudovanou databázi rozšířit o slova ve svých dřívějších ukončených překladech a ve svých slovnících. Transit tak nebude označovat za chybná slova, která ve své databázi nemá, ale překladatel je už jednou schválil. Další kontrolní funkce:

  • přebytečné/chybějící mezery, dvojité mezery
  • číslovky
  • zachování konvence pro desetinnou čárku a oddělovač tisíců pro daný jazyk
  • formátování (např. chybějící tučné písmo či kurzíva)
  • použití závazné projektové terminologie
  • chybějící věta v překladu
  • chráněná slova (výrazy, které jsou definované tak, že se nemají překládat)
  • duplikovaná slova
  • slova napsaná velkými písmeny
  • maximální délka věty (je-li definována)

Správa, organizace a účtování projektů

K organizaci svých projektů můžete využít asi desítky hledisek: výchozí a cílový jazyk, formát souborů, datum založení či poslední úpravy, jméno zákazníka, status projektu, jméno uživatele, umístění pracovní složky atd. Vždy tak máte dokonalý přehled o aktuálních i dřívějších projektech. u každého zákazníka si můžete nadefinovat účtovací jednotky (např. slovo, řádek či normostrana) a ceny pro jednotlivé jazyky. Jedním kliknutím pak zákazníkovi vyhotovíte cenovou kalkulaci projektu, s možností zohlednit různé ceny pro nový překlad, fuzzy shody a interní opakování. Cenovou statistiku můžete také použít jako základ pro objednávku překladu u externího dodavatele. Ideální funkce pro zadavatele překladů: zvolíte překladatele z databáze a během sekundy vytvoříte přehlednou statistiku s jeho cenami. Pokud zavedete systém, že tato cenová statistika je závazná pro každého překladatele, odpadne vám spousta administrativní práce s porovnáváním faktur dodavatelů se svými údaji.

Viz také:

Importní formáty TransitNXT
Verze programu TransitNXT
Proč pracovat s Transitem od STAR Group?
Správa terminologie: TermStar

Odkaz na mezinárodní stránky o Transitu a audiovizuální online školení:
http://www.star-transit.net/

Novinky

Školení TransituNXT v Ostravě

5. 10. 2021 proběhne v čase 12:30 - 14:00 školení TransituNXT

v Ostravě.

více informací


Školení TransituNXT v Brně

5. 11. 2021 proběhne v čase 10:00 - 12:30 školení TransituNXT

v Brně.

více informací

Archiv novinek

Podporujeme: Rakovina věc veřejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,