CZ EN SK
Home> Softvér > Transit – prekladová pamäť a fuzzy logika

Transit – prekladová pamäť a fuzzy logika

TransitNXT – ďalší krok k efektivite prekladu

Po takmer štvrťstoročí vývoja je tu TransitNXT, sofistikovaný softvér s prekladovou pamäťou a fuzzy logikou. Ide o jednoduchý a prehľadný softvér, ktorý si každý ľahko a rýchlo osvojí. Pokročilým používateľom zároveň poskytuje široké možnosti progresívnych funkcií, takže prekladateľské a lokalizačné projekty budú v TransiteNXT o stupeň efektívnejšie. Cieľom je zjednodušenie, zrýchlenie a skvalitnenie práce všetkých účastníkov prekladateľského projektu. Neustále sa rozširujúci okruh používateľov Transitu potvrdzuje, že táto cesta je správna. Pridajte sa aj vy k desaťtisícom spokojných používateľov.

Efektívne prekladanie

Efektivní překládání TransitNXT si zapamätá každú vetu, ktorú preložíte. Pokiaľ sa v budúcnosti vyskytne identická veta na preklad, automaticky sa predpreloží. Nejde teda o strojový preklad, ale o opätovné využitie vášho predchádzajúceho prekladu. Vždy máte možnosť tento predpreklad skontrolovať a podľa potreby upraviť.

Pokiaľ je veta len sčasti identická so skôr preloženou vetou, TransitNXT ponúkne tzv. fuzzy zhodu. Farebne označí rozdiel v oboch vetách a prekladateľ potom dopreloží len rozdielne časti a pre zvyšok vety použije návrh z prekladovej pamäte. Aj v tomto prípade ide o opätovné využitie vašej práce.

Len TransitNXT ponúka predpreklad a fuzzy ponuky aj s porovnaním kontextu, teda susediacich viet. Ponuky sú tak o triedu presnejšie oproti iným softvérom s prekladovou pamäťou.

Predpreklad aj fuzzy zhody z prekladovej pamäte výrazne zrýchlia a spresnia prácu prekladateľa. Za viac než dvadsať rokov histórie softvéru Transit nám skúsenosti ukázali, že za rovnaké časové obdobie prekladateľ s Transitom preloží o 30 až 70 % viac textu. Nehovoriac o vyššej kvalite práce vďaka konzistencii prekladu plynúcej z využitia prekladovej pamäte.

„Čítanie myšlienok“

Spomenuté fuzzy zhody ponúka TransitNXT na základe analýzy textov vo východiskovom jazyku. Unikátna funkcia MindReader však túto ponuku TransituNXT ďalej rozširuje: porovnávaním práve rozpísaného textu a predtým napísaných viet nachádza podobné vety aj v cieľovom jazyku a navrhne vám ich. S trochou nadsádzky by sa dalo povedať, že vám TransitNXT „číta myšlienky“, akú vetu asi chcete napísať, a pokiaľ podobnú či identickú nájde v prekladovej pamäti, ponúkne vám ju. Cieľom je opäť efektívnejší a presnejší preklad.

 

Ako Transit funguje?

Jak Transit fungujeV prvom kroku Transit naimportuje súbory z pôvodného formátu, napr. Word, HTML či InDesign. Formátovacie informácie sa ochránia, aby ich prekladateľ nemohol porušiť. Ten sa v čistom a prehľadnom prostredí venuje svojej práci: prekladu a práci s terminológiou. O formátovanie a rozloženie dokumentu sa nestará. Po dokončení prekladu Transit opäť spojí formátovacie informácie s textom a vyexportuje hotový preklad do pôvodného formátu. Na výstupe je teda dokument s identickým formátovaním ako ten pôvodný bez toho, že by sa prekladateľ musel starať o grafickú úpravu. A to i v prípade HTML stránok: ich lokalizácia do iného jazyka je s Transitom nesmierne jednoduchá aj pre používateľov bez znalosti HTML kódu. Jednoducho preložíte čistý text, kódy sú skryté, a na výstupe sú lokalizované webové stránky.

„Rozšírenie mozgu prekladateľa“

Transit je akési rozšírenie mozgu prekladateľa: prehľadávanie prekladovej pamäte aj projektových slovníkov prebieha automaticky v pozadí a vy sa môžete sústrediť na svoju prácu. Všetky tieto ponuky si môžete nastaviť tak, aby sa vám objavovali v plávajúcich oknách (bublinách). Objavia sa len vtedy, keď program nájde vhodný návrh. Váš pracovný priestor tak nezaberajú zbytočné okná.

Hľadať a nájsť

Ak potrebujete čokoľvek nájsť v aktuálnom či predchádzajúcich prekladoch, vo východiskovom či cieľovom jazyku, v Transite nie je nič jednoduchšie. Využite funkciu duálneho konkordantného vyhľadávania: zadajte výraz a Transit nájde všetky výskyty, a to aj v skloňovanej forme, vďaka zabudovanej morfologickej analýze. Zobrazí celú vetu v oboch jazykoch, v prípade potreby aj susediace vety kvôli kontextu. Už žiadne zdržiavanie manuálnym vyhľadávaním v jednotlivých súboroch.

Kontrola kvality

Hotový preklad môžete v Transite podrobiť rôznym kontrolným funkciám. Pri klasickej kontrole pravopisu môžete zabudovanú databázu rozšíriť o slová zo svojich predchádzajúcich ukončených prekladov a zo svojich slovníkov. Transit tak už nebude označovať slová, ktoré nemá vo svojej databáze, za chybné, ak ich prekladateľ už raz schválil. Ďalšie kontrolné funkcie:

  • prebytočné/chýbajúce medzery, dvojité medzery
  • číslovky
  • zachovanie konvencie pre desatinnú čiarku a oddeľovač tisícov pre daný jazyk
  • formátovanie (napr. chýbajúce tučné písmo či kurzíva)
  • použitie záväznej projektovej terminológie
  • chýbajúca veta v preklade
  • chránené slová (výrazy, ktoré sú definované tak, že sa nemajú prekladať)
  • duplikované slová
  • slová napísané veľkými písmenami
  • maximálna dĺžka vety (ak je definovaná)

Správa, organizácia a účtovanie projektov

Na organizáciu svojich projektov môžete využiť desiatky hľadísk: východiskový a cieľový jazyk, formát súborov, dátum založenia či poslednej úpravy, meno zákazníka, status projektu, meno používateľa, umiestnenie pracovnej zložky atď. Máte tak vždy dokonalý prehľad o aktuálnych i predchádzajúcich projektoch. Pre každého zákazníka si môžete nadefinovať účtovacie jednotky (napr. slovo, riadok či normostrana) a ceny pre jednotlivé jazyky. Jedným kliknutím potom zákazníkovi vyhotovíte cenovú kalkuláciu projektu s možnosťou zohľadniť rôzne ceny pre nový preklad, fuzzy zhody a interné opakovanie. Cenovú štatistiku môžete tiež použiť ako základ pre objednávku prekladu u externého dodávateľa. Ideálne funkcie pre zadávateľov prekladov: zvolíte si prekladateľa z databázy a v sekunde vytvoríte prehľadnú štatistiku s jeho cenami. Pokiaľ zavediete systém, že táto cenová štatistika je záväzná pre každého prekladateľa, odpadne vám kopa administratívnej práce s porovnávaním faktúr dodávateľov so svojimi údajmi.

Pozrite tiež:

Importné formáty TransitNXT
Verzie programu TransitNXT
Prečo pracovať s Transitom od STAR Group?
Správa terminológie: TermStar

Odkaz na medzinárodné stránky o Transite a audiovizuálne online školenie:
http://www.star-transit.net/

Novinky

 

Školenie TransituNXT v Ostrave

5. 10. 2021 sa bude konať v čase 12:30 - 14:00 školenie TransituNXTv Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

5. 11. 2021 sa bude konať v čase 10.00 - 12.30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,