CZ EN SK
Home> Softvér > Transit – prekladová pamäť a fuzzy logika > Verzie programu TransitNXT

Verzie programu TransitNXT

Professional

Plná funkcionalita správy projektov i spracovávania prekladov. Možnosť tímovej spolupráce v počítačovej sieti s využitím spoločnej prekladovej pamäte a slovníkov. Vhodný pre projektových manažérov, prekladateľov aj korektorov prekladateľskej agentúry či prekladateľského oddelenia spoločnosti. Všetky štandardné importné filtre v cene.

Workstation

Plná funkcionalita spracovávania prekladov. Možnosť tímovej spolupráce v počítačovej sieti s využitím spoločnej prekladovej pamäte a slovníkov. Vhodný pre prekladateľov a korektorov prekladateľskej agentúry či prekladateľského oddelenia spoločnosti.

Freelance Pro

Vhodný pre samostatného prekladateľa, ktorý nielenže dostáva od zadávateľa preklady vo formáte Transitu, ale aj spracováva, importuje svoje projekty. Všetky štandardné importné filtre (s výnimkou filtrov označených *, pozri Importní formáty TransitNXT) v cene. Dostupný tiež vo webshope za výhodný ročný licenčný poplatok. Po roku používania sa môžete rozhodnúť, či softvér zakúpiť za zvýhodnenú cenu alebo pokračovať v prenájme.

Freelance

Vhodný pre samostatného prekladateľa, ktorý dostáva od zadávateľa preklady vo formáte Transitu. Dostupný len vo webshope za výhodný ročný licenčný poplatok. Po roku používania sa môžete rozhodnúť, či softvér zakúpiť za zvýhodnenú cenu alebo pokračovať v prenájme (plná výška ceny prenájmu sa odčíta z nákupnej ceny vyššej licencie).

Počet jazykov, s ktorými je možné v Transite pracovať, a pre ktoré je možné použiť kontrolu pravopisu MySpell, nie je v žiadnej verzii obmedzený.

Novinky

Školenie TransituNXT v Prahe

2. 5. 2019 sa bude konať v čase 15:00-17:00 školenie TransituNXT v Prahe.

viac informácií


STAR Czech na Jeronýmových dňoch v Prahe

V sobotu 3. 11. 2018 sa zúčastníme na Jeronýmových dňoch v Prahe. Pre konzultácie nás nájdete v miestnosti číslo 15 na prízemí. V inej sále, sále číslo 16, sa tiež dozviete od 14.00 novinky zo servisného balíčka SP10 pre Transit NXT.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Ostrave


12. 11. 2018 sa bude konať v čase 11:00-12:30 školenie TransituNXT v Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

20. 9. 2018 sa bude konať v čase 10:00-12:30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií


 

 

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,