CZ EN SK
Home> Tlačové stredisko > STAR Czech úspešne prezentoval prekladateľské služby a softvér skupiny STAR na 52. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne

Tlačové stredisko

1. októbra 2010
STAR Czech úspešne prezentoval prekladateľské služby a softvér skupiny STAR na 52. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne

Na 52. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Brne spoločnosť STAR Czech s.r.o., člen STAR Group pre Českú a Slovenskú republiku, už tradične prezentovala ponuku  prekladateľských služieb a softvéru.

„Som hrdý, že sa práve v Českej republike koná jeden z najväčších strojárskych veľtrhov v Európe a najväčší takto špecializovaný veľtrh v regióne. I tento rok bola pre nás účasť na veľtrhu veľmi úspešná,“ hovorí riaditeľ STAR Czech, Ing. László Jankovics.

Tento rok priťahoval v stánku pozornosť aj robot, ktorý humornou formou oboznamoval návštevníkov s tým, ako efektívne dokáže STAR spracovávať cudzojazyčné texty a takto preložené texty opakovane využívať. „Robot vtipne vysvetľoval, že preložené texty dokážeme znova použiť v ďalšej zákazke klienta tak, že automatické návrhy softvéru Transit neznižujú kvalitu celého textu. Softvér totiž text prekladateľovi iba ponúka, neumiestňuje ho priamo na príslušnú pozíciu. Prekladateľ tak má stále pod kontrolou kvalitu svojho diela,“ pokračuje Ing. Jankovics a dodáva, že texty sa medzi jednotlivými zákazníkmi nikdy nekombinujú, ako sa občas noví partneri mylne domnievajú. „Texty sa nedajú využívať pri zákazkách iných zadávateľov z viacerých dôvodov. Tým hlavným je terminológia. Každá spoločnosť má svoj okruh odborných výrazov, ktoré sa často značne odlišujú. Ďalším dôvodom je náš záväzok utajenia obsahu dokumentov. V rámci STAR Group často prekladáme pre viac spoločností z rovnakého odboru a je nemysliteľné, aby  sme dokumenty akokoľvek vzájomne kombinovali,“ vysvetľuje Ing. Jankovics.

V stánku bol samozrejme predstavený aj prekladateľský softvér STAR Transit NXT, ktorý pracuje s tzv. fuzzy logikou a prekladovou pamäťou. Návštevníci sa mohli oboznámiť i s ďalšími aplikáciami na uľahčenie práce s cudzojazyčnými textami a ďalšími službami, ako sú napríklad odborné korektúry vlastného prekladu. „Netrváme na tom, že musíme všetky texty prekladať. Veľa našich partnerov má vo svojich prevádzkach vlastných prekladateľov. Niekedy sa ale stáva, že si prekladateľ nie je celkom istý správnosťou prekladu či štylistikou. V týchto prípadoch ponúkame odbornú a jazykovú korektúru textov,“ dodáva Petr Schnepp, manažér obchodu STAR Czech.

V rámci sprievodného programu veľtrhu prebehli aj dva semináre na tému efektívnej  lokalizácie technickej dokumentácie do cudzích jazykov. „Veľký záujem o semináre zo strany exportných firiem nás veľmi potešil, rovnako ako rastúci záujem o preklady do ázijských jazykov, ktoré STAR pravidelne spracováva pre mnohých klientov,“ vraví Ing. Jankovics, ktorý semináre aj viedol. „V budúcnosti plánujeme pravidelné semináre v školiacej miestnosti našej kancelárie, pretože záujem o zefektívnenie a optimalizáciu tvorby a prekladu manuálov je obrovský.“

STAR tiež v súvislosti so strojárskym veľtrhom otvára špeciálnu kampaň, v ktorej pri objednávke prekladateľských služieb v termíne od 4. do 18. októbra 2010 bude každá desiata normostrana textu pre nových zákazníkov preložená zdarma. „Vieme, že nie všetci mali možnosť nás na veľtrhu navštíviť, a preto neobmedzujeme kampaň iba na jeho návštevníkov. Každú desiatu normostranu zdarma preložíme všetkým novým zákazníkom, ktorí si v tomto období preklad v našom obchodnom oddelení objednajú,“ upresňuje Ing. Jankovics. „Ak chce klient získať zľavu, musí spoločne s objednávkou zaslať elektronický voucher, ktorý si môže stiahnuť na internetových stránkach www.star-transit.cz,“ dodáva.


O spoločnosti

STAR Czech s.r.o. je pobočkou STAR Group pre Českú a Slovenskú republiku. STAR Group zaisťuje služby cudzojazyčnej komunikácie, teda nielen preklady, ale aj lokalizáciu a grafickú úpravu dokumentácie, elektronické publikovanie a i. Ďalej ponúka softvér pre celý prekladateľský a lokalizačný proces.
STAR Group je trvale rastúca medzinárodná spoločnosť s obratom viac než 2,9 miliardy korún, pôsobí v 45 pobočkách na štyroch kontinentoch a ponúka služby pre viac než 70 rečí v rôznych jazykových kombináciách.

Viac informácií nájdete na stránkach www.star-transit.cz, alebo si ich vyžiadajte na adrese alebo na telefónnom čísle +420 724 239 364.

 

 

Novinky

 

Školenie TransituNXT v Ostrave

5. 10. 2021 sa bude konať v čase 12:30 - 14:00 školenie TransituNXTv Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

5. 11. 2021 sa bude konať v čase 10.00 - 12.30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,