CZ EN SK
Home> Press centre > Press statement by STAR Group CEO concerning the situation in the CAT software market.

We are sorry but this page is only available in Czech.

26. září 2005

Zatímco se ostatní hrnou do chomoutu, společnost STAR zůstává raději svobodná.


Ramsen, Švýcarsko; 26. září 2005.

Vyjádření Josefa Zibunga, generálního ředitele společnosti STAR Group, k nedávným událostem, ke kterým došlo v oblasti poskytování překladatelských služeb, a jeho vize samostatného působení společnosti STAR.

Trh překladatelských a lokalizačních služeb prošel v nedávné době značnými změnami. Na scéně se objevily nové společnosti, některé společnosti naopak zanikly a došlo také k celé řadě fúzí a akvizic. Jedním z klíčových faktorů, které přispívají k těmto změnám, je značná konkurence, která si vyžaduje neustálé technologické inovace. Tuto domněnku potvrzují dvě události, ke kterým došlo v nedávné době. Jedná se o převzetí společnosti TRADOS společností SLD a převzetí oddělení překladatelských technologií společnosti Bowne Global Solutions společností Lionbridge. Skutečnost, že na strategii, kterou společnost STAR úspěšně prosazuje již 20 let – kombinaci nástrojů a služeb podporujících celý informační proces – se nyní zaměřují také další společnosti, není překvapující ani alarmující. Ve světle těchto událostí nezbývá než spekulovat o budoucnosti společností, které se do těchto změn nezapojí. Je tedy načase, aby společnost STAR jasně formulovala svoji pozici.

SDL / Trados

Převzetí společnosti TRADOS společností SDL bylo oznámeno 8. července 2005 a nebylo žádným překvapením. Musíme však uvést na pravou míru některá čísla, která byla v souvislosti s tímto spojením zveřejněna. Jedná se například o údaje získané v rámci průzkumu, který byl proveden mezi členy organizace LISA1. Tyto údaje zveřejněné v některých specializovaných publikacích ukazují, že 71 % účastníků průzkumu používá Trados Workbench a 28 % účastníků průzkumu pracuje se softwarem SDLX, což v součtu dává 99 % uživatelů. Vytváří se tak dojem, že na ostatní poskytovatele softwaru, včetně společnosti STAR, zbývá pouhé 1 % tržního podílu. Toto sčítání zdánlivých tržních podílů jednotlivých poskytovatelů vede z několika důvodů k získání zcela nepřesného obrazu. Většina subdodavatelů (překladatelů) používá pro různé zákazníky různé systémy. Pokud budeme předpokládat, že každý překladatel používá tři systémy, dojdeme k závěru, že každý z poskytovatelů má tržní podíl 100 %. Pravda bude ležet někde uprostřed mezi těmito dvěma extrémy. Opět se zde potvrzuje skutečnost, že tato tvrzení nemají prakticky žádnou informační hodnotu a jsou pouze zneužívána pro marketingové účely.

Co na to společnost STAR?

Společnost STAR se nechystá využít této situace ke zlevnění svých softwarových nástrojů, protože by tak byly znehodnoceny nejen investice stávajících zákazníků, ale také jejich dlouhodobá důvěra ve strategii společnosti STAR. Namísto toho se společnost STAR rozhodla nabídnout všem technickým překladatelům a společnostem nákladově neutrální možnost využití stávajících nástrojů k migraci dosavadních překladových pamětí nebo terminologie do časem prověřené a spolehlivé produktové řady Transit. Tento krok zaručuje možnost opětovného využití stávajících dat bez nutnosti dalších investic a současně také přechod k prověřeným konceptům a technologiím společnosti STAR.

Lionbridge / Bowne Global Solutions

Podle tiskového prohlášení z konce června 2005 se společnost Lionbridge chystá převzít kontrolu nad oddělením překladatelských technologií společnosti Bowne Global Solutions – druhý největší hráč na trhu se chystá spolknout leadera trhu. Obě společnosti jsou aktivní zejména na zámořském trhu lokalizačních služeb, který má největší růstový potenciál, ale na druhou stranu je velice nepřehledný a extrémně citlivý na ceny. Společnost Lionbridge do této akvizice investovala značný objem kapitálu a v budoucnu bude nucena uvolnit další prostředky na integraci obou společností, která, jak je známo, je v těchto případech obtížná. Uvidíme, jak na tento krok zareagují akciové trhy a jaký přínos bude mít do budoucna.

Co na to společnost STAR?

Společnost STAR nepřipravuje žádné akvizice, nebude subjektem převzetí jinou společností ani kandidátem na fúze.

Společnost STAR nechystá ani žádnou změnu své strategie. Zůstane i nadále věrná svým prověřeným konceptům zahrnujícím nabídku kvalitních produktů včetně úkolově a technologicky orientovaného způsobu práce. Právě tyto koncepty zajistily, že společnost STAR má nyní 775 stálých zaměstnanců v 35 pobočkách po celém světě.

Společnost STAR se bude i nadále soustředit na politiku stabilního a zdravého růstu. Konsolidovaná výroční zpráva společnosti STAR Group za fiskální rok 2004 potvrdila správnost tohoto přístupu: po období stabilního růstu v minulých letech došlo v roce 2004 ke zvýšení výkonnosti o dvoucifernou hodnotu. Očekáváme, že v roce 2005 bude růst ještě vyšší.

Josef Zibung
Generální ředitel společnosti STAR Group

News

 

TransitNXT training in Ostrava


TransitNXT training will take place in Ostrava on  5th. of October 2021, 12:30 - 14:00.

more information


TransitNXT training in Brno


TransitNXT training will take place in Brno on  5th. of November 2021, 10:00-12:30.

more information

 

 

 

 

 
 

News archive

We support: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,