CZ EN SK
Home> Služby > Správa terminológie a prekladovej pamäte

Správa terminológie a prekladovej pamäte

Pre efektívnu a kvalitnú organizáciu prekladov vašej firemnej dokumentácie ponúkame ako doplnkovú službu správu terminológie a prekladovej pamäte.

  • Správa terminológie

    Pri dlhodobých projektoch sa oplatí priebežne dopĺňať firemný slovníček odborných výrazov. Takto efektívne zaistíme, aby prekladateľ pri prekladoch pre daného klienta vždy dodržiaval správnu terminológiu. Firemnú terminológiu spravujeme v úzkej spolupráci s klientom. Môžeme vychádzať z existujúcej firemnej databázy alebo začať od začiatku, nové pridávané výrazy si ale vždy dáme schváliť klientom. Softvér Transit, ktorý na prekladanie používame, umožňuje efektívnu extrakciu terminológie z textu a taktiež kontrolu hotového prekladu a odhalenie miest, kde povinná firemná terminológia nebola použitá. Takto dokážeme v úzkej spolupráci s klientom efektívne zaistiť používanie správnej a jednotnej firemnej terminológie v prekladoch.

  • Správa prekladovej pamäte

    Každý odsek, každá veta, ktorú si u nás dáte preložiť, sa stáva súčasťou prekladovej pamäte, ktorú oddelene spravujeme len pre vás. Pokiaľ sa v budúcom dokumente vyskytne rovnaká veta na preloženie, prekladateľ ju vďaka softvéru Transit dostane ako návrh, skontroluje ju v kontexte nového dokumentu a ponuku prevezme. Pokiaľ je veta podobná min. zo 70 %, prekladateľ vetu navrhnutú z prekladovej pamäte upraví, dopreloží a vloží do nového textu. Profitujú obe strany: prekladateľ, pretože jeho práca je oveľa efektívnejšia, a klient, ktorý vďaka konzistentnej terminológii dostane lepší preklad, ktorý navyše stojí oveľa menej, pretože za opakovanie získava zľavu až 75 % z jednotkovej ceny za preklad. U nás nikdy neplatíte dvakrát za preklad rovnakej vety!

Prekladová pamäť teda v žiadnom prípade neznamená automatický alebo strojový preklad. Ide o opätovné efektívne využitie práce prekladateľa. Vďaka pokročilým funkciám programu Transit pre správu prekladovej pamäte môžeme tiež jednoducho zaistiť hromadné zmeny vo všetkých prekladoch naraz, pokiaľ klient z nejakého dôvodu prechádza na novú terminológiu.

Pozrite tiež:
Technické a odborné preklady
STAR – viac než len preklad
Prečo zvoliť práve spoločnosť STAR?

Vyžiadajte si bližšie informácie či cenovú ponuku tu.

Novinky

 

Školenie TransituNXT v Ostrave

5. 10. 2021 sa bude konať v čase 12:30 - 14:00 školenie TransituNXTv Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

5. 11. 2021 sa bude konať v čase 10.00 - 12.30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,