CZ EN SK
Home> Služby > Technické a odborné preklady

Technické a odborné preklady

S technickými a odbornými prekladmi máme bohaté skúsenosti od roku 1984. Z hľadiska kvality výsledného textu považujeme za najdôležitejšie:

  • znalosť prekladaného odboru – prekladateľ musí dokonale poznať tematiku, o ktorej prekladá,
  • schopnosť zrozumiteľne, prístupne a štylisticky čisto formulovať – spolupracujeme s prekladateľmi, ktorí sú rodení hovorcovia, a ktorí dokážu informácie z východiskového textu preniesť v zrozumiteľnej forme do cieľového jazyka,
  • vyvarovať sa otrockých prekladov – doslovný preklad je často veľmi nevhodný, pochopiť obsah textu a podať ho správne v cieľovom jazyku je veľmi dôležité,
  • hotový preklad následne podrobiť kontrole a korektúre – ide predovšetkým o kontrolu úplnosti, čísloviek, formátovania, použitej terminológie, a tiež štylistickú a jazykovú korektúru, ktorú vykonávajú profesionálni korektori, nezávisle od osoby prekladateľa.

 

Ako vyberáme prekladateľov?

STAR venuje mimoriadnu pozornosť výberu správnych prekladateľov. Dôkladným testovacím procesom úspešne prejde len jeden z približne 60 kandidátov. Starostlivo skúmame vecnú a technickú správnosť, ale aj jazykovú a štylistickú bezchybnosť skúšobného prekladu kandidáta. Testovanie vykonávajú naši stáli zamestnanci - odborníci s najmenej 20-ročnou skúsenosťou. Len tak môžeme zaručiť kvalitu a technickú dokonalosť prekladov pre našich klientov.

Aký používame softvér?

Pri preklade používame sofistikovaný CAT softvér Transit, ktorý už viac než 20 rokov sami vyvíjame. CAT je skratka anglického „computer-aided translation“, teda preklad podporovaný počítačom. Ide o systém, ktorý maximálne zefektívni a skvalitní prácu prekladateľa, vďaka pokročilým funkciám prekladovej pamäte, fuzzy logiky, správy terminológie a kontroly kvality. Nejde teda o strojový či automatizovaný preklad, ale o profesionálne pracovné prostredie pre preklad, správu projektov a terminológie. Viac informácií pozrite v sekcii prekladateľského softvéru.

Férová cenová politika

V prekladoch sa často opakujú rovnaké či podobné vety. V mnohých agentúrach tieto texty klient opätovne platí pri vyúčtovaní prác. V STAR Group platíte za preklad danej vety vždy len raz: za opakujúcu sa rovnakú vetu účtujeme len 25 % bežnej sadzby, za podobnú vetu potom len 50 % bežnej sadzby. Pred začatím prác klient obdrží podrobnú štatistiku, v ktorej vidí počet slov nového textu, opakovaní a podobných viet – vždy teda presne vidí, koľko ušetrí za opakovanie. Úspory sú v prípade väčších projektov často vo výške niekoľkých desiatok tisíc korún. Presvedčte sa o kvalite našej práce sami. Ponúkame celkom nezáväzný, bezplatný ukážkový preklad, na základe ktorého sa môžete pokojne rozhodnúť, či nám zveríte celý preklad.

Referenčný zoznam našich zákazníkov.

Pozrite tiež:
STAR – služby aj softvér
STAR – viac než len preklad
Prečo zvoliť práve spoločnosť STAR?

Vyžiadajte si bližšie informácie či cenovú ponuku tu.

Novinky

Školenie TransituNXT v Prahe

2. 5. 2019 sa bude konať v čase 15:00-17:00 školenie TransituNXT v Prahe.

viac informácií


STAR Czech na Jeronýmových dňoch v Prahe

V sobotu 3. 11. 2018 sa zúčastníme na Jeronýmových dňoch v Prahe. Pre konzultácie nás nájdete v miestnosti číslo 15 na prízemí. V inej sále, sále číslo 16, sa tiež dozviete od 14.00 novinky zo servisného balíčka SP10 pre Transit NXT.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Ostrave


12. 11. 2018 sa bude konať v čase 11:00-12:30 školenie TransituNXT v Ostrave.

viac informácií


Školenie TransituNXT v Brne

20. 9. 2018 sa bude konať v čase 10:00-12:30 školenie TransituNXT v Brne.

viac informácií


 

 

Archív noviniek

Podporujeme: Rakovina vec verejná Portus Praha Akce Cihla
2009 © STAR Czech s.r.o., Krymská 18/238, 101 00, Praha 10, tel.: +420 233 355 377,