Porozumění vytváří přátelství. Vytváří také dobré obchodní vztahy, nové příležitosti a v neposlední řadě rozšiřuje obzory. Naše vysoce kvalifikované tlumočníky můžete využít pro jednání se zahraničními partnery, na služební cesty, úzce zaměřené konference i odborná školení.

Co pro vás umíme zajistit?

  • Konsekutivní tlumočení
  • Simultánní tlumočení
  • Šušotáž
  • Doprovodné tlumočení
  • Tlumočení na dálku – po telefonu nebo přes internet

Bližší informace vám rádi poskytneme telefonicky na +420 608 333 320 nebo e‑mailem praha@star‑group.net.

Nejste si jisti, kterou službu si vybrat?

Konsekutivní neboli následné tlumočení znamená, že tlumočník tlumočí jednotlivé věty či části vět poté, co jsou vyřčeny. Mluvčí a tlumočník hovoří střídavě. Je to nejběžnější druh tlumočení a využívá se při obchodních jednáních, školeních nebo na menších konferencích. Potřebujete-li tedy tlumočníka na podobnou akci, volte konsekutivu.

Simultánní neboli kabinové tlumočení je poněkud technicky náročnější, tlumočníci (zpravidla dva, kteří se po zhruba 30 minutách střídají) tlumočí v kabinách a překlad se k posluchačům přenáší audiozařízením. Tlumočení probíhá současně s projevem mluvčího. Využívá se zpravidla na velkých konferencích a sympoziích, případně tam, kde je potřeba překládat do více jazyků.

Šušotáž je v podstatě variantou simultánního tlumočení bez techniky v situacích, kdy se tlumočí pouze jednomu nebo několika lidem. Tlumočník je po jejich boku a tlumočí šeptem.

Doprovodné tlumočení využijete na úřadech, společenských akcích nebo obchodních cestách. Tlumočník doprovází klienta a kromě tlumočení mu může i pomáhat s překladem běžných textů (jídelní lístek, instrukce, informační tabule) a orientací v cizojazyčném prostředí.

Tlumočení na dálku je v současné době, kdy spousta schůzek, školení a seminářů probíhá přes internet, využívanější než dřív. Pro tlumočníka je méně časově náročné a klientovi odpadají výdaje na cestu a ubytování tlumočníka.

Proč STAR?

  • Disponujeme prověřenými specialisty z různých oborů včetně techniky a práva.
  • Pro simultánní tlumočení pronajmeme potřebné audiozařízení.
  • Jsme schopni zajistit vám komplexní služby, nejen tlumočení, ale i překlad a korektury podkladů.

Co zbude na vás?

Jsme schopni vám zajistit profesionálního tlumočníka i s potřebnou specializací. Na vás je, abyste mu v dostatečném předstihu poskytli podklady a firemní materiály k prostudování, aby byl profesionálně připraven k tlumočení. Čím dříve před danou akcí nás kontaktujete, tím větší bude pravděpodobnost, že ti nejvhodnější odborníci budou mít ještě volnou kapacitu. Ale dokážeme vám pomoci i na poslední chvíli!

Máte dotaz, na který jste zde nenašli odpověď?

Využijte tento formulář nebo nám zkrátka zavolejte na +420 608 333 320.

Klikněte nebo přetáhněte soubor pro přiložení.