Přizpůsobení audiovizuálního obsahu pro konkrétní trh

Vaše videoprezentace bude úspěšná pouze s kvalitním hlasovým komentářem nebo bezchybnými titulky, kterým budou posluchači dobře rozumět. To ale není snadné vytvořit. Zpravidla se jedná o náročný proces, který zahrnuje mnoho kroků, zejména: přepis a překlad původního mluveného slova, korekturu a posléze tvorbu titulků či nahrání nové zvukové stopy. Je lépe vše svěřit profesionálům než tvořit „na koleně“.

Co pro vás umíme zajistit?

  • Voice-over neboli doplnění hlasového komentáře k videu 
  • Dabing neboli nahrazení původního hlasu novým
  • Titulky 
  • Přepis mluveného slova do textu 
  • E-learning neboli namluvení textu v běžné rychlosti řeči a nastříhání dle požadavků klienta
  • Strojová syntéza řeči
  • Vše české i cizojazyčné, včetně zajištění překladu (korektury)

Voice-over nebo dabing?

Požádáte-li nás o voice-over, znamená to, že si přejete, aby ve videu zůstaly zachovány nejen původní zvuky, ale na pozadí je ponechán i původní hlas herce. V takovém případě si můžete vybrat, zda má být voice-over zcela nesynchronizovaný, tedy obraz a hlas se shodují pouze začátkem a koncem, synchronizovaný, tedy shodují se začátky a konce jednotlivých řečových scén, či tak zvaně „lip sync“, kdy se hlas shoduje s pohybem rtů mluvčího. 

Preferujete dabing? V takovém případě se mluvčí nejenže zcela shoduje s původním hercem, ale také do svého projevu musí začlenit zabarvení a emoce herce. Dabing je náročnější a musí být prováděn dobře vyškoleným profesionálním hercem.

Bližší informace vám rádi poskytneme telefonicky na +420 608 333 320 nebo e‑mailem praha@star‑group.net.

Proč se nebát strojové syntézy řeči

Časy, kdy se strojově namluvený text nedal poslouchat, jsou naštěstí už za námi. Dnes umíme strojově nahrát text ve skutečně výborné kvalitě, s různými akcenty (například britská, americká, kanadská či indická angličtina, kanadská nebo evropská francouzština, atd.). Mluvčími mohou být muži, ženy a někde i děti. Jedná se o rychlé, levné a vždy dostupné řešení, ideální pro aplikace v infotainment systémech.

3 důvody, proč STAR:

  • Můžete zadat všechno na jednom místě: díky široké základně odborníků z různých oborů vám umíme zajistit kompletní servis od přepisu mluveného slova přes jeho překlad, korekturu, až po vytvoření titulků či nahrání zvukové stopy.
  • Máme k dispozici rodilé mluvčí kteréhokoli jazyka, který si vyberete, a můžete si vybrat z velké databáze různých mluvčích, od běžných lidí po školené herce.
  • Při práci využíváme nejmodernější techniku od překladatelského softwaru (ten zajistí terminologickou konzistenci a slevu za opakující se pasáže) až po výborně vybavené nahrávací studio.

Máte dotaz, na který jste zde nenašli odpověď?

Využijte tento formulář nebo nám zkrátka zavolejte na +420 608 333 320.

Klikněte nebo přetáhněte soubor pro přiložení.