Rychlý, levný, kvalitní? Může být, ale také nemusí! Strojový překlad (MT – Machine Translation) může být výborným pomocníkem a velmi zajímavou finanční úsporou, ale přináší i úskalí – především nekonzistentnost zvolených výrazů, neužívání zavedené odborné a firemní terminologie a také občasné věcné chyby a špatně přeložené věty.

6 důvodů, proč strojový překlad svěřit odborníkům:

  • Dokážeme i do strojového překladu implementovat vaši odbornou a firemní terminologii.
  • Vychytáme věcné chyby.
  • Pohlídáme konzistenci.
  • Eliminujeme nejednoznačná či protichůdná vyjádření.
  • Ušetříme vám čas strávený pracnými, stále se opakujícími kontrolami a opravami nesprávně přeložených vět.
  • Ušetříme vám peníze – propojením strojového předpřekladu s CAT softwarem dosahujeme velmi zajímavé finanční úspory při zachování vysoké kvality překladu! 

Posuďte sami!  Pošlete nám nezávaznou poptávku se vzorkem vašeho textu a ukážeme vám možnosti posteditace strojového překladu!

V čem tkví kouzlo propojení strojového překladu a CAT softwaru?

CAT („computer-aided translation“) software, například náš Transit, je již desetiletí používaný osvědčený nástroj, který umožňuje inteligentně recyklovat dříve přeložené texty. To znamená, že z databáze již hotových překladů vybírá texty, které vykazují shodu s těmi v novém dokumentu a nabízí je překladateli k opětovnému využití. Díky tomu pomáhá udržet nejen správnou a konzistentní terminologii, ale i styl překladu a tím výrazně přispívá k jeho kvalitě. Čím obsáhlejší je překladová paměť, tím více nového textu dokáže tento nástroj kvalitně předpřeložit. Zbytek textu však zůstává nepřeložen a čeká na zpracování překladatelem.

A zde nastupuje strojový překlad! Ten pracuje s ohromnou databází referenčních textů a slovníků, ze kterých čerpá informace. K tomu využívá algoritmus, který funguje podobně jako neuronové spoje v lidském mozku a pomáhá mu učit se z vlastních chyb, které opraví člověk, a zdokonalovat se opakujícími se překlady, které překladatel stroji schválí. Dokáže tak na rozdíl od CAT nástroje předpřeložit v podstatě jakýkoli text, v libovolném množství.

Nevýhodou strojového překladu je nedostatečná odbornost. Zatímco systémy MT vykazují většinou dobré výsledky na překladech všeobecných textů či běžné komunikace, u odborných textů jsou často nepřesné. Nejen proto, že nemívají dostatek kvalitních odborných podkladů. I v případě, že podklady pro daný obor mají, oproti člověku se „nedokážou rozhodnout“, která z variant překladu je ta správná v daném kontextu.

Terminologie, číslovky, jednotky i celé bloky překladu jsou pak nekonzistentní. Vypadá to, že se stroj snaží jeden výraz překládat střídavě různými slovy v naději, že se alespoň někdy „strefí“. Nezapomínejme však, že díky neuronové síti a technologii hlubokého strojového učení se z každé opravené chyby (tedy i v kontextu nesprávné varianty překladu) systémy strojového překladu poučí! Proto jsou s postupem času výsledky strojového překladu stále přesnější.

Co se stane, pokud překladateli zpřístupníme oba tyto úžasné nástroje, CAT software a systém strojového překladu společně? Odpověď je nasnadě: může využít výhod obou! Systém MT mu usnadní práci s jednoduššími, všeobecnými pasážemi a umožní mu soustředit se na odborné části překladu. Díky skvělé synergii obou technologií, jejich správné implementaci a používání lze strojový překlad efektivně začlenit do stávajících procesů, tedy práce s CAT aplikací Transit, neboť tento postup zahrnuje i promyšlenou koncepci k dosažení perfektní odborné a terminologické kvality překladu.


Lze takto nahradit překladatele úplně?

I když výše uvedeným způsobem můžeme významně eliminovat nutnost opakovaných oprav strojového překladu, vyloučit z tohoto procesu člověka vhodné není. Stroj, byť se učí, nemůže nahradit lidský mozek při výběru nejvhodnějších alternativ a není schopen postihnout nuance, které člověk zachytí. Nezapomínejme, že i v sebelepší databázi podkladů se může vyskytnout chyba, kterou člověk vidí na první pohled, ale stroj, který nemá životní zkušenost, bere i zjevnou chybu jako fakt do té doby, dokud ho člověk nenaučí, co je správně. 

Využívejme tedy moderních technologií MT, avšak s lidskou kontrolou pro eliminování chyb v překladu.

Zaujalo vás toto řešení, ale možná stále váháte, zda je pro vaše texty to pravé? Chcete pomoci s efektivní implementací obou technologií ve vaší firmě?

Využijte tento formulář nebo nám zkrátka zavolejte na +420 608 333 320.

Klikněte nebo přetáhněte soubor pro přiložení.