Jazyk je jako živý organismus. Kdysi se narodil a od té doby se spolu se svým národem vyvíjí a mění. Mnohé jazyky jsou si podobné, koneckonců i příbuzné, ale každý je jedinečný a má své pozoruhodnosti. Ing. László Jankovics, který hovoří 7 jazyky a překladatelství a překladatelským technologiím se věnuje 26 let, je ten správný člověk k tomu, aby nám povyprávěl o zajímavostech různých jazyků světových i menších. Dnes začneme němčinou, ale v dalších pokračováních se můžete těšit i na exotičtější jazyky.

Němčina je západogermánský jazyk, kterým hovoří asi 190 milionů lidí na celém světě. V Evropě je z hlediska počtu rodilých mluvčích němčina s asi 100 mil. druhým nejrozšířenějším jazykem po ruštině, v EU je nejpoužívanějším mateřským jazykem. Do roku 1918 byla němčina úředním jazykem i v českých zemích (jakožto součásti Rakousko-Uherska). Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka. Používání tzv. ostrého S (scharfes S, ß) bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno, ve Švýcarsku se ß jako zastaralé důsledně nahrazuje za ss.

Braniborská brána v Berlíně

Mezi jednotlivými nářečími a dialekty existují značné rozdíly. Již dialekt v Kolíně nad Rýnem je pro mnohého Němce z jiné oblasti jen těžko srozumitelný. Značné potíže pak vznikají, jedná-li se o severoněmecké tzv. Plattdütsch z Fríska nebo o dialekty z Bavorska, Bádenska či Rakouska. Zcela nesrozumitelné je pak tzv. Schwyzerdütsch, mluvené ve Švýcarsku: švýcarské filmy nebo televizní rozhovory, vysílané v německé televizi, mají většinou podtitulky, filmové produkce jsou někdy již v originále vyrobeny ve dvou jazykových verzích – pro Švýcarsko a pro export nebo jsou na vývoz dabovány do spisovné němčiny.

Starší slovní zásoba byla ovlivněna hlavně latinou a románskými jazyky. V moderní době je patrný silný vliv angličtiny. Výpůjček je značné množství, němčina však k většině přejatých slov má i samotný německý protějšek, většinou složeninu. Zvláštností je, že některá slova budí dojem neněmeckého, anglického původu, přestože v angličtině neexistují, např. Handy – mobilní telefon. Ač čistě německá zkrácenina z Handfernsprecher (telefon do ruky), vyslovuje se často anglicky händy. Výpůjčky ovšem fungují i opačným směrem a německá slova se objevují v dalších jazycích. Například slovo Bauplan (stavební plán) se v angličtině používá pro technické označení morfologie organismů. Arbeito, které v japonštině znamená vedlejší pracovní poměr, pochází z německého slova Arbeit (práce) atd.

Kategorie: Zajímavosti