Pokračujeme v seriálu o zajímavostech různých jazyků světových i menších. Po němčině v minulém čísle se dnes s panem Ing. László Jankovicsem podíváme na světový jazyk číslo jedna: angličtinu.

Angličtina je často považována za světový jazyk číslo jedna, avšak zaujímá až třetí pozici v žebříčku počtů rodilých mluvčích daného jazyka se svými 335 miliony mluvčích (za čínštinou a španělštinou). Připočteme-li i mluvčí, kteří se angličtinu naučili jako druhý či další jazyk, blíží se číslo 850 milionům. Věděli jste, že angličtina je prvním či druhým oficiálním jazykem v 98 zemích světa a že jen ve Velké Británii má 33 dialektů? Dle některých zdrojů angličtina obsahuje až čtvrt milionu slov a to bez technických a odborných výrazů, které často pochází původně z jiných jazyků. Naopak tzv. zjednodušená technická angličtina si vystačí se základním slovníčkem o pouhé tisícovce slov, ke které pak autoři technické dokumentace přidávají „jen“ technické a odborné výrazy. Zjednodušenou technickou angličtinu používáme při překladech technické dokumentace zejména pro letecký průmysl, kde je standardizace postupů a struktury i formy dokumentace na nejvyšší úrovni.

Tower Bridge, dominanta Londýna

Angličtina používá pouhých 26 písmen a s výjimkou některých cizích slov se obejde bez diakritických znamének. Původní jazyk germánských kmenů severozápadního Německa (Sasové, Anglové) byla anglosaština. Později se germánské dialekty sloučily do staroangličtiny, která připomínala některá dnešní nářečí severozápadního Německa a Nizozemí. Počátky moderní angličtiny se datují do období života Williama Shakespeara. První slovník a první jazykový standard angličtiny byl vydán v roce 1755. Věděli jste, že všechna díla slavného Williama Shakespeara obsahují celkem více než 900 tisíc slov? Pro srovnání: u nás ve firmě STAR překládáme denně kolem 1,1 mil. slov v různých jazykových kombinacích.

Jako „Czenglish“ označují někteří rodilí mluvčí neobratnou angličtinu s českou větnou skladbou či bohemismy. Podobně „Japlish“ je angličtina „pokřivená“ Japonci, „Spanglish“ je angličtinou jihoamerických přistěhovalců v USA či „Franglais“ francouzskou angličtinou (z francouzského slova „anglais“ – angličtina). Pokud si objednáte angličtinu u STAR Group, můžete vybírat z britské, americké, příp. zjednodušené technické angličtiny.

Kategorie: Zajímavosti