Pokračujeme v seriálu o zajímavostech různých jazyků světových i menších. Po němčině a angličtině se dnes podíváme na jazyk frankofonních zemí. Článek pro vás opět sepsal jednatel českého zastoupení STAR Group, pan Ing. László Jankovics.

Francouzština je v žebříčku světových jazyků na 14. místě se svými 76 miliony rodilých mluvčích. Připočteme-li i mluvčí, kteří se tento románský jazyk naučili jako druhý či další jazyk, blíží se číslo 220 milionům. Francouzštinou (dříve též nazývaná franština) se hovoří především ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v mnoha zemích Afriky. Počátky vývoje francouzštiny jsou spojovány s pronikáním římského vojevůdce Julia Caesara do Galie od roku 58 př. n. l. Původní keltský jazyk Galů přežíval hlavně v mluvené podobě i nadále. Tento proces, zvaný romanizace, probíhal od jihu země a rozdíly v nářečích lze pozorovat dodnes. Tzv. provençal, nářečí kraje Provence, je svou výslovností velmi podobné italštině.

Eiffelova věž v zimě

Z francouzštiny pochází velká část mezinárodních slov – až 70 % slov v dnešní angličtině má francouzský (a zprostředkovaně vlastně latinský) původ. Francouzština je mezinárodním diplomatickým jazykem, komunikačním jazykem EU, NATO, OSN a dalších organizací, dnes je však vytlačována angličtinou, díky níž její význam upadá (přes snahu francouzské vlády podporovat šíření jazyka v zahraničí). Používá částečně spřežkový pravopis a systém přízvuků: čtyři pro samohlásky a jeden pro souhlásky. Systém slovesných časů je mnohem složitější než v češtině. Francouzština rozlišuje šest minulých časů, jeden přítomný a tři budoucí.

Za povšimnutí stojí zajímavý a celkem komplikovaný systém číslovek, který nevychází zcela z desítkové soustavy. Např. číslovka „sedmdesát“ není odvozena z číslovky „sedm“, místo toho se řekne „soixante-dix“, tedy doslova „šedesát deset“. Doslovný překlad osmdesátky je „čtyři dvacítky“, 99 se dokonce řekne „čtyři dvacet deset devět“. Tento tradiční systém se ale v některých oblastech zpravidelňuje, např. výrazy septante (70) a nonante (90) se používají oficiálně ve Švýcarsku a Belgii.

Kategorie: Zajímavosti