Věděli jste, že hlavní důvod, pro který je obtížné se naučit portugalsky, je velké množství slov přejatých z arabštiny, která navíc v jiných románských jazycích nemají stejný, a často ani podobný, význam? 

Tento románský jazyk se svými 203 miliony rodilých mluvčích je šestým nejzastoupenějším světovým jazykem (z hlediska počtu rodilých mluvčích). Rozšířil se po světě v průběhu 15. a 16. století, kdy si Portugalsko vytvořilo svou koloniální říši, která přetrvala až do roku 1975 (Mosambik, Angola), popř. 1999 (Macao, které bylo v tomto roce předáno Číně). Výjimkou je Brazílie, která svou nezávislost získala už v roce 1822. Portugalština je v současné době úředním jazykem 10 nezávislých států na 4 kontinentech a je také často používána jako druhý jazyk.

Typická žlutá tramvaj před Jeronýmovým kláštěrem v Lisabonu

Portugalština se vyvíjela na západě Iberského poloostrova z vulgární latiny (hovorové formy latinského jazyka), která byla užívána římskými vojáky na poloostrově od 3. stol. př. n. l. Po rozpadu Římské říše se začal galicijsko-portugalský jazyk vyvíjet jinak než ostatní románské jazyky. První portugalsky psané dokumenty jsou dochovány z 11. století, do 15. století se portugalština rozvinula v kulturní jazyk s bohatou literaturou.

V období 14. až 16. století, tedy v době portugalských zámořských objevů, se portugalština rozšířila do mnohých oblastí Asie, Afriky a Ameriky. V mnoha oblastech byla portugalština navíc spojena s křesťanskou misijní aktivitou. Poté, co Portugalsko ztratilo svůj vliv v Indii, Srí Lance, Malajsii a Indonésii ve prospěch jiných evropských mocností, vznikaly a rozvíjely se zde portugalské kreolské jazyky. V mnoha jazycích se ve slovní zásobě vyskytují portugalská slova, např. slovo „pan“ (portugalsky „pão“) pro „chléb“ v japonštině, „sepatu“ (port. „sapato“) pro „bota“ nebo „keju“ (port. „queijo“) pro „sýr“ v malajštině.

Samotné jméno země (i jazyka) vzniklo složením slov Portus Cale, přičemž Cale bylo jméno původní osady v ústí řeky Douro, tedy přibližně v místě dnešního Porta. Portus, jak pravděpodobně odhadnete, je latinsky „přístav“. Původním názvem ještě z období římské nadvlády se však toto území jmenovalo „Lusitania“ podle keltiberijského kmene Lusitánů.

Kategorie: Zajímavosti