Starověká mytologie a středověká literatura popisují „jazyk ptáků“ jako božský a kouzelný jazyk ráje a andělů. Dokonce se věřilo, že ptačí zpěv v sobě skrývá proroctví, protože vzhůru stoupající ptáci měli napohled velmi blízko k bohům na nebesích. Byli považováni za výjimečně moudré a vševědoucí bytosti.

Schopnost ptáků létat vysoko nad zemí, ladně plachtit vzduchem a vznášet se jako pírko byla pro lidstvo vždy zdrojem inspirace k vývoji technických inovací.

Drobný střízlík zpěvný má zase talent hodný hudebního génia. Tento napohled obyčejný pták pocházející z Jižní Ameriky svým zpěvem, který připomíná lidmi složené melodie, vyvedl z míry nejednoho vědce. Zpívá v čistých kvintách, oktávách i dalších harmonických intervalech. Jeho popěvky zní jako refrény z pera Bacha nebo Haydna.

A komu by ptačí zpěv za rozbřesku neodstartoval den plný radosti a pozitivity?

Proto Vám přejeme, abyste v nadcházejícím roce měli dost prostoru pro harmonické a povznášející chvíle a při vypořádávání se s budoucími výzvami v sobě našli ten správný hlas a souhlasný tón.

PF 2024
Vám přeje tým STAR Czech

Kategorie: Zajímavosti