Plně automatizované procesy v překladatelství vedou k rychlejšímu uvedení produktů na trh. Na této případové studii našeho úspěšného klienta vám ukážeme, jak mohou STAR CLM a CLM WebEdit zefektivnit správu překladů.

Společnost Walter je v oblasti obráběcích nástrojů po více než 100 let synonymem kompetence a kvality. Byla založena Richardem Walterem již v roce 1919 a sídlo má v německém Tübingenu. Portfolio společnosti Walter zahrnuje přesné nástroje pro frézování, soustružení, drážkování, vrtání a závitování, jakož i na míru navržené nástroje a v rámci výrobního procesu potřebná technologická řešení.

S více než 4 400 zaměstnanci po celém světě, výrobními závody od Ameriky přes Evropu až po Asii, s mnoha pobočkami, prodejními partnery a zákazníky v 80 zemích světa se může společnost Walter pochlubit skutečně globálním dosahem. Firemní kultura společnosti zahrnuje nejen „Engineering Kompetenz“, ale také diverzitu a udržitelnost.

Více o společnosti

Společně rosteme

Walter AG pečuje o své zákazníky ve více než 80 zemích světa prostřednictvím mnoha dceřiných společností a obchodních partnerů.

Klíčovým faktorem úspěchu skupiny podniků tvořících Walter jsou perfektní překlady marketingových materiálů, webových stránek, textů aplikací a softwaru, stejně jako uživatelské dokumentace.

STAR je již přes 15 let jejím osvědčeným překladatelským partnerem.

Spolupráce začala produkcí vícejazyčných katalogů, obsahujících někdy i více než 2 600 stran. Vlajkovou lodí je kompletní katalog, který sám o sobě váží 4,5 kg a propaguje 40 000 produktů tří značek: Walter, Walter Titex a Walter Prototyp. Překlad do 17 jazyků byl náročný projekt, realizace si vyžádala 9 měsíců, STAR Group vše zvládl pečlivě a suverénně.

STAR je spolehlivým partnerem společnosti Walter při řešení neustále se měnících výzev, a proto stojí po jejím boku i při přechodu do digitálního věku. V posledních letech byla hlavním těžištěm spolupráce migrace na dva nové systémy pro správu obsahu.

Řešení od STAR

Plně automatizované pracovní procesy vedoucí ke zvýšení produktivity a zachování odborných znalostí

Platforma STAR CLM je inteligentní systém pro správu překladů, který je bezproblémově propojen s content-management systémem používaným ve společnosti Walter. K přímé výměně překladatelských dat mezi oběma systémy stačí jednou kliknout myší. Všechna upozornění jsou automatická, stejně jako nahrávání a stahování souborů. Posílat e-maily manuálně již není potřeba v žádné fázi zpracování dat!

Díky individuálně nastaveným pracovním postupům zaměstnanci zasahují pouze tehdy, když jsou vyžadovány jejich odborné znalosti a zkušenosti. STAR optimalizoval a automatizoval pracovní postupy pro překlady tak, aby všem zapojeným osobám ušetřil co nejvíce práce a času – a aby mohlI i nadále využívat všechny prostředky, které byly během let vyvinuty.

STAR má na starosti veškerou správu překladů pro Walter, zajišťuje překlady do 21 jazyků a pokrývá všechny typy překladatelských prací, ať už jde o projekty menší o pár stranách, nebo velké a komplexní.

Spolupráce mezi marketingovým, tiskovým a technickým oddělením společnosti Walter, podpořená zkušenostmi našich projektových manažerů, vedla k zavedení sjednocené terminologické databáze. Kvalifikovaní odborní překladatelé a překladatelky v kombinaci s kontrolovanými procesy zajišťují pokaždé tu nejvyšší kvalitu překladatelských služeb.

STAR zavedl celosvětově na všech pobočkách Walter proces tzv. in-country review, ve kterém překlady schvalují odborníci z lokálních týmů klienta. Požadavek na změnu překladu může do uživatelského rozhraní CLM WebEdit rychle a jednoduše vložit každý oprávněný zaměstnanec Walteru, kdekoliv na světě. Díky tomuto procesu se nám pokaždé podaří vystihnout to nejlepší znění textu.

STAR v akci

  • 21 jazykových kombinací
  • Přes 160 překladatelských zakázek za rok
  • Katalogy, brožury, reklamy, tiskové zprávy, online obsah, interní komunikace
  • Softwarové produkty STAR: TransitNXT / CLM WebEdit / STAR CLM

Slovy zákazníka

Pan Ehsan Akbari, Manager Content Marketing

Jakému hlavnímu problému jste při managementu překladů čelili?

Největším problémem v řízení překladů bylo používání manuálních procesů pro výměnu překladatelských dat mezi naším vlastním systémem správy obsahu a dalšími systémy. To v důsledku znamenalo neefektivní a časově náročné pracovní postupy; a také potenciální problémy při přenosu dat. Obtížné bylo také zajistit konzistentní terminologii a kvalitu překladů.

Jak jste dosáhli změny?

Pomohla nám spolupráce se společností STAR a implementace platformy STAR CLM. Plně automatizované pracovní postupy a bezproblémové propojení s naším systémem správy obsahu umožnily přímou výměnu překladatelských dat a automatická upozornění. To vedlo k významnému snížení manuální práce a výraznému zvýšení produktivity. Naši zaměstnanci nyní do procesu zasahují pouze tehdy, když jsou vyžadovány jejich specifické znalosti a zkušenosti. Úzká spolupráce se zkušenými projektovými manažery ze společnosti STAR nám pomohla vybudovat standardizovanou a konzistentní terminologickou databázi a tím zaručit dlouhodobě vysokou kvalitu překladů.

Jak byste popsal spolupráci se společností STAR?

Spolupráce se společností STAR byla a stále je velmi úspěšná. Mezi naším marketingovým oddělením a týmem projektového managementu STAR se podařilo navázat těsnou spolupráci. Díky té jsme dosáhli v našich překladech sjednocení odborné terminologie. Kvalifikovaní a specializovaní překladatelé ze STAR, ve spojení s pečlivě sledovanými procesy, jsou zárukou nejvyšší úrovně kvality překladů.

Obzvláště efektivní se ukázal být globální proces in-country review, v němž mohou zadávat změny do překladu přímo v CLM WebEdit samotné pobočky Walteru. Pravidelné zapojení specialistů z poboček Walteru do kontroly překladů společně s průzkumy spokojenosti zákazníků vedou k tomu, že můžeme včas rozpoznat a řešit požadavky a připomínky zákazníků. Kromě toho hrají důležitou roli v našich tiskových a online projektech specialisté na DTP ze STAR. Starají se o to, aby dokument po překladu do cílového jazyka splňoval naše vysoké standardy pro design. Celkově vzato, vztah se STAR byl a zůstává profesionální, dynamický a vysoce kvalitní.