V této případové studii se dozvíte, jak profesionální projektový tým společnosti STAR svou prací a schopnostmi významně přispěl k zajištění dlouhodobě kvalitních překladů v mnohojazyčném prostředí firmy CLAAS.

CLAAS, rodinná firma založená v roce 1913, je dnes jedním z předních světových výrobců zemědělské techniky. Sídlo společnosti je v německém Harsewinkelu ve Vestfálsku a v segmentu kombajnů vede evropský trh.

Společnost CLAAS je také světovým lídrem mezi samojízdnými sklízecími mlátičkami. Kromě toho se řadí mezi špičku i díky svým traktorům a zemědělským lisům. Sortiment společnosti zahrnuje také nejmodernější nástroje z oblasti informačních technologií pro zemědělství.

CLAAS po celém světě zaměstnává více než 11 400 lidí a v roce 2019 dosáhl obratu 3,8 miliardy eur.

Více o společnosti

Společně rosteme

V CLAAS komunikují na globální úrovni s koncovými zákazníky, obchodními partnery i vlastními zaměstnanci. Tvorba technických textů, jako jsou návody k obsluze, dílenské příručky, ale také softwarové stringy, byla historicky decentralizovaná a rozdělená do závodů v různých zemích.

Zavedením centralizovaného systému pro tvorbu a správu obsahu se společnosti poprvé podařilo organizovat většinu své redakční práce ve specializovaném systému a automaticky ji publikovat ve více než 30 jazycích. CLAAS se rozhodl využít této příležitosti také k centralizaci a profesionalizaci překladů.

Společnost STAR byla a stále zůstává ideálním partnerem pro implementaci profesionálního systému řízení překladů nejen proto, že na začátku spolupráce měla již 20 let zkušeností z oblasti automobilového průmyslu i zemědělských strojů. Ve prospěch společnosti STAR rozhodly i následující faktory:

 • STAR působí ve více než 30 zemích světa.
 • STAR má pobočky jednak ve státech, kde má CLAAS výrobní závody, ale i v zemích, kam exportuje.
 • Dlouholeté zkušenosti s poskytováním komplexních redakčních, překladatelských a terminologických služeb.
 • Jasný obchodní model.
 • Dovednost a schopnost využít stávající překladatelské zdroje klienta.

V neposlední řadě rozhodly ve prospěch STAR faktory, jako je rozsáhlé portfolio produktů i služeb a firemní strategie zaměřená na růst. Předem definované cíle, od samého počátku spolupráce navázané na fungující pracovní postupy, vedly úspěšně k tomu, že kvalita překladů zůstává na vysoké úrovni a že tyto postupy mohou být i nadále pravidelně vyhodnocovány a upravovány.

Řešení od STAR

Společnosti CLAAS a STAR spolupracují na překladech převážně technických dokumentů již 20 let.

V případě technické dokumentace STAR koordinuje překlad souborů XLIFF (výměnný formát založený na XML) a souborů XML do 30+ jazyků. V CLAAS kladou velký důraz na kontinuitu, což znamená, že si přejí, aby se na nových projektech podíleli zavedení překladatelé a zúročili tak svou dlouholetou praxi. STAR tomuto požadavku rád vyhověl, protože přesně odpovídá vlastní úspěšné koncepci udržení kvalitních a prověřených dodavatelů. Vedle původních prověřených překladatelů je k dispozici také celosvětová síť více než 600 kvalifikovaných technických odborníků a jazykových expertů STAR.

Od počátku spolupráce obě strany profitovaly ze zapojení systému překladové paměti Transit NXT. Měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) prokázalo, že zavedení překladové paměti vedlo k výrazným úsporám v nákladech, přičemž byla zachována vysoká kvalita překladů.

Řešením od STAR tedy bylo vytvoření profesionálního, exkluzivního týmu projektových manažerů pro projekty CLAAS, který nabízí:

 • Rozsáhlé zkušenosti a dlouholetou a neustálou podporu společnosti CLAAS jako jednoho z našich klíčových zákazníků.
 • Přísné procesy ověřování výsledných textů (korektury), při nichž je kvalita na prvním místě.
 • Důsledné analýzy klientských korektur jazykovými specialisty.
 • Integraci korektur do překladové paměti.
 • Úzkou spolupráci a neustálou komunikaci mezi týmy CLAAS a STAR.
 • Pravidelné kontroly pracovních postupů a procesů, které vedou k jejich optimalizaci.
 • Konzultace pro nové technologické inovace a jejich integrace.

STAR se snaží rozvíjet vztahy se zákazníky na základě vzájemné důvěry a partnerství. To je základ pro dlouholetý, neustále se rozvíjející a úspěšný vztah mezi oběma společnostmi.

STAR v akci

 • Přes 30 cílových jazyků.
 • 4 výchozí jazyky: německý, anglický, francouzský a čínský.
 • Návody k obsluze, dílenské příručky, technická dokumentace z oblasti systémového inženýrství, montážní návody, softwarové stringy.
 • Software od STAR: Transit NXT.

Slovy zákazníka

Certifikovaný překladatel, Isabel Imbernón, manažer terminologie a překladů CLAAS:

„STAR je pro nás velmi spolehlivý partner. Termíny pokaždé dodrželi, což je pro nás, zejména u uživatelských manuálů, velmi důležité. Velké objemy překladů pro ně nepředstavují žádný problém a snadno si poradí i s velikostí souborů, které jim posíláme.“